Witamy serdecznie w Niemysłowicach

Niemysłowice to niewielka miejscowość położona niedaleko Prudnika (województwo opolskie), przy drogowej Trasie Sudeckiej łączącej Śląsk z Dolnym Śląskiem. Miejscowość zamieszkuje około 700 osób. Wieś wzmiankowano po raz pierwszy w źródłach ok. 1300r. Po wojnie w Niemysłowicach zamieszkali przesiedleńcy z Kresów Wschodnich. Aktualnie wieś stała się atrakcyjnym miejscem w którym swój Dom znalazło wiele osób.

Obraz:

Obraz:

Wieś Niemysłowice jest zaawansowanym uczestnikiem Programu Odnowy Wsi. W zapoczątkowanym w 1997r. Program Odnowy Wsi w województwie opolskim jest największą oraz najdłużej działającą w Polsce regionalną inicjatywą aktywizującą lokalne społeczności wiejskie. Od 1999r. Niemysłowice uczestniczą w Programie Odnowy Wsi i zrealizowały następujące projekty: "Budowa Centrum Sportowego wraz z wyposażeniem", "Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej z parkingiem", "Remont zabytkowego kościoła pw. Św. Anny oraz terenu wokół kościoła". Sołectwo w 2006r. uzyskało III miejsce w konkursie "Piękna Wieś Opolska" w kategorii "Najpiękniejsza wieś".

Obraz:

W miejscowości działa wiele organizacji, które angażują się w pracę na rzecz lokalnej społeczności. Od lat funkcjonuje między innymi Ludowy Zespół Sportowy, Stowarzyszenie Odnowy Wsi Niemysłowice "Bukowy Las" oraz Koło Gospodyń Wiejskich a także Rada Parafialna i Parafialny Zespół Caritas. Niedawno uruchomiono Publiczne Stowarzyszeniowe Przedszkole "Chatka Puchatka". Ponadto swoją działalność prowadzi Grupa Rekonstrukcji Historycznej oraz Klub Hodowców Gołębi.

Obraz:

NAZWA NIEMYSŁOWICE

Pierwsza wzmiankę o wsi Niemysłowice znajdziemy w „Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis”, czyli „Księdze uposażeń biskupów wrocławskich” pod datą 1305 roku. W rejestrze tym obok Niemysłowic znajdziemy jeszcze między innymi Rudziczkę, Piorunkowice. Profesor Idzi Panic fakt odnotowania wsi łączy w niedawną jej lokacją. Uważa on jednak, że datę 1305 roku należy uznać za umowną, ale bliską prawdzie historycznej.

W „Księdze” zanotowano wieś pod nazwą „Nemislovitz Buchwaltdorph”. Pierwsza jej część wywodzi się od imienia „Niemysła”, zapewne zasadźcy i założyciela wsi, natomiast drugą łączy się z faktem osadzenia wsi w lasach bukowych, które wymagały wykarczowania, i stąd nowi osadnicy, zapewne w większości Niemcy, nazwali ją Buchwalstdorph, co przetłumaczyć można jako „Buków”, „Bukowiec”. W średniowieczu zapewne używano obu tych nazw – „Niemysłowice Bukowiec”, ale z czasem pozostała tylko ta druga. Kolejne informacje o nazwie wsi znajdziemy pod datami: 1401 r. „Gut Buchelsdorf”, 1484 „Buchsdorf”, 1586 „Buchelsdorff”, 1605 „Puchelssdorff”, 1679 „villa Buchelsdorf”, 1743, 1778 „Buchelsdorff”, 1784, 1845, 1864, 1886, 1941 „Buchelsdorf”. Po zakończeniu drugiej wojny światowej władze polskie zdecydowały o powrocie do pierwotnej nazwy o nieco zmienionej formie „Niemysłowice”.

Wg. opracowania Agaty i Franciszka Dendewicz