Udział w spotkaniach i szkoleniach

Wigilia dla potrzebujących - integracja międzypokoleniowa.

21 grudnia 2012r. Sołtys Sołectwa Niemysłowice uczestniczył w Wigilii dla potrzebujących zorganizowanej przez Stowarzyszenie Aktywnej Pomocy Rodzinie Alternatywa w Prudniku.

Przeczytaj więcej [plus zdjęcia]

SPOTKANIE LIDERÓW I KOORDYNATORÓW ODNOWY WSI - 03-04.02.2012r.

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego zorganizował w dniach 03-04 lutego 2012r. dwudniowe spotkanie dla liderów i koordynatorów odnowy wsi.

Na spotkaniu przedstawione zostały m.in. zadania zrealizowane przez Samorząd Województwa Opolskiego w roku 2011r, jak również planowane zadania wspierające odnowę wsi do zrealizowania w roku 2012r. Podczas spotkania omówione zostały również założenia do planu obchodów jubileuszu XV-lecia Programu Odnowy Wsi. Uczestnicy spotkania mogli wspólnie wypracować propozycje przedsięwzięć dla sołectw i gmin promujących obchody XV-lecia Programu Odnowy Wsi.

Z ramienia Gminy Prudnik w spotkaniu udział wzięły:
Urszula Majewska - koordynator
Katarzyna Czochara - lider z Moszczanki
Małgorzata Szewczuk - sołtys Niemysłowic

Obraz:

ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA SOŁTYSÓW WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO - 12.03.2012R.

12.03.2012r. w Wiejskim Domu Kultury w Szybowicach odbyło się Zebranie Członków Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Opolskiego. Podczas spotkania omówiono sprawy bieżące, zapoznano się z sylwetkami nowych Sołtysów oraz przyjęto do grona członków SSWO m.in. Małgorzatę Szewczuk - sołtysa Niemysłowic, Grzegorza Bobowskiego - sołtysa Wierzbca i Mieczysława Praktycznego - sołtysa Moszczanki. Spotkaniu przewodniczyły Prezes Stowarzyszenia p. Józef Wilczek, który zachęcił uczestników spotkania do udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym Członków Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Opolskiego za rok 2011.

Obraz:

KURS DLA PRAKTYKÓW KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI – 12-14.04.2012r.

W dniach 12-14 kwietnia 2012r. w hotelu Dębowe Wzgórze w Pokrzywnej odbyło się szkolenie pn. „Kurs dla praktyków komunikacji społecznej w zakresie postępowania z odpadami”.

Do udziału w kursie zaproszono pracowników jednostek samorządu terytorialnego prowadzących sprawy ochrony środowiska, promocji, informowania społecznego, przedstawicieli Rad Gmin, w tym komisji ochrony środowiska, przedstawicieli przedsiębiorstw gospodarki komunalnej, związków międzygminnych, organizacji pozarządowych.

Polecam: http://www.edukacjaodpadowa.pl/

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Spotkanie integracyne sołtysów (29 września 2011)

Obraz: