Baza instytucji lokalnych

Poniżej ciekawe informacje o instytucjach działających w Niemysłowicach

URZĄD MIEJSKI W PRUDNIKU
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
Tel. +4877 4066200-02
Fax +4877 4066228
Strona WWW: www.prudnik.pl
e-mail: um@prudnik.pl

STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU
ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik
tel. 77 438 17 00
fax. 77 543 22 15
NIP: 7551640874, REGON: 531421029
Strona WWW: www.powiatprudnicki.pl,
e-mail: powiatpr@powiatprudnicki.pl, info@powiatprudnicki.pl

KOMENDA POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRUDNIKU
48-200 Prudnik, ul. Legionów 12a
tel.: (0-77) 438 05 30, fax: (0-77) 438 05 40
Adres e-mail: sekretariat.prudnik(at)psp.opole.pl
Strona WWW: www.strazprudnik.pl

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W PRUDNIKU
48 – 200 Prudnik, ul. Skowrońskiego 39
tel. +48 77 434-18-03 lub +48 77 434-18-45
Strona WWW: www.prudnik.policja.gov.pl

PRUDNICKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA W PRUDNIKU
ul. Szpitalna 14, 48-200 Prudnik
tel.: 77 406 78 00 lub 01, 02
fax. 77 406 78 72
e-mail: pcm@pcm.prudnik.pl
Strona WWW: www.pcm.prudnik.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY W PRUDNIKU
48-200 Prudnik, ul. Jagiellońska 21
tel.: 77 436 99 99, fax: 77 436 99 88
Adres e-mail: pup@pup-prudnik.pl
Strona WWW: www.pup-prudnik.pl

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W PRUDNIKU
48-200 Prudnik, ul. Podgórna 5
tel.: (0-77) 436 29 95, fax: (0-77) 436 29 95
Adres e-mail: zsz1prudnik@wp.pl

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PRUDNIKU
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 55a
tel.: (0-77) 436 38 62, fax: (0-77) 436 38 62
Adres e-mail: PoradniaPrudnik@op.pl
Strona www : http://www.poradniaprudnik.pl/

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W PRUDNIKU
48-200 Prudnik, ul. Młyńska 1
tel.: (0-77) 436 35 30, fax: (0-77) 436 35 30
Adres e-mail: zss_prudnik@wodip.opole.pl
Strona WWW: www.powiatprudnicki.ehost.pl/sosw

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PRUDNIKU
48-200 Prudnik, ul. Młyńska 11
tel.: (0-77) 436 21 53 lub (0-77) 436 28 58, fax: (0-77) 436 28 58 (wew. 14)
Adres e-mail: Dps9@wp.pl
Strona WWW: www.dpsprudnik.pl

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PRUDNIKU
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 55a
tel., fax: (0-77) 436 91 25, (0-77) 436 29 90
Adres e-mail: pcpr.prudnik@interia.pl
Strona WWW: www.pcpr-prudnik.pl

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
48-200 Prudnik ul. Jagiellońska 3
telefon/ fax: 0774067038, 0774067039, 0774360533
Strona WWW: www.opsprudnik.pl

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
48-200 Prudnik, ul. Parkowa 6
tel. fax 0-77 436 71 27

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
48-200 Prudnik, ul. Parkowa 4
Tel. +48 77 436 25 63, Fax: +48 77 436 08 21
E-mail: osir-prudnik@wp.pl
Strona WWW: www.osirprudnik.pl

PRUDNICKI OŚRODEK KULTURY
48 – 200 Prudnik, ul. Kościuszki 1A
tel. (077) 436 33 96, fax. 436 66 85,
e'mail : administracja@pok-prudnik.pl
Strona WWW: www.pok-prudnik.pl

MUZEUM ZIEMI PRUDNICKIEJ W PRUDNIKU
48-200 Prudnik, ul. Bolesława Chrobrego 5
Tel. 077 406 80 60
e-mail: biuro@muzeumprudnik.pl
Strona WWW: www.muzeumprudnik.pl

SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE W PRUDNIKU
48-200 Prudnik, uL. Dąbrowskiego 26
tel. 77 88 70 200-201, fax. 77 88 70 203
e-mail: schronisko@prudnik.pl
Strona WWW: http://www.schroniskomlodziezowe.prudnik.pl/

AGENCJA PROMOCJI I ROZWOJU GMINY PRUDNIK
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel. 77 406 62 53

GMINNY ZARZĄD OŚWIATY I WYCHOWANIA W PRUDNIKU
48-200 Prudnik, ul. Rynek 1
tel./fax. (77) 406-82-65, (77) 406-82-66
e-mail: gzoiw@oswiata-prudnik.pl
Strona WWW: www.oswiata-prudnik.pl

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PRUDNIKU
JEDNOOSOBOWA SPÓŁKA GMINY PRUDNIK Z O.O.
48-200 Prudnik, ul. Poniatowskiego 1,
tel.: 0 77 4363617, 4362755, faks: 0 77 4363617,
e-mail: zwikprudnik@poczta.onet.pl
Strona WWW: www.zwikprudnik.opalnet.pl

ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ PRUDNIK
SPÓŁKA Z O.O
48-231 Lubrza ul. Zielona 1
tel. 077 4363025, fax 077 4363025 wew 45
e-mail: zecp@onet.pl
Strona WWW: http://zecp.com.pl

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
JEDNOOSOBOWA SPÓŁKA GMINY Z O.O.
48-200 Prudnik, ul. Przemysłowa 1
tel/fax. 077 436 32 65
e-mail: info@zukprudnik.pl
Strona WWW: www.zukprudnik.pl

NADLEŚNICTWO PRUDNIK
48-200 Prudnik, ul. Dąbrowskiego 34
Tel. 77 4363241, fax. 77 4067342
e- mail:prudnik@katowice.lasy.gov.pl
Strona WWW: www.prudnik.katowice.lasy.gov.pl